Відділення інтенсивної терапії диспансеру — це спеціалізоване відділення, що працює в режимі щоденного та цілодобового прийому хворих з гострим інфарктом міокарда та іншими невідкладними станами в кардіології, забезпечує надання своєчасної кваліфікованої медичної допомоги та здійснює діагностичний пошук в потрібному обсязі.

Пацієнти, які лікуються у відділенні потребують постійного спостереження (часто моніторного), застосування інтенсивного лікування, індивідуального підходу, особливих методів догляду. Робота у відділенні максимально наближена за своїми особливостями до роботи в кардіореанімаційних відділеннях. В середньому у відділенні щорічно отримують лікування майже 1000 пацієнтів,з них приблизно 10% хворих на гострий інфаркт міокарда та 300 хворих з нестабільною стенокардією (передінфарктним станом).

Основним завданням в роботі відділення є надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда та складними порушеннями ритму з використанням сучасних методів діагностики та лікування хворих:

  • на гострий інфаркт міокарда та нестабільну стенокардію;
  • з важкими порушеннями серцевого ритму;
  • з тромбоемболією легеневої артерії високого ступеня ризику;
  • з ускладненими формами артеріальної гіпертензії;
  • підготовка відповідної категорії хворих до ендоваскулярного або хірургічного втручання;
  • реабілітація постінфарктних хворих.

При цьому обов’язково враховується наявність у пацієнта інших захворювань, що суттєво впливають на перебіг хвороби: артеріальної гіпертензії, цукрового діабету, захворювань легень, нирок, тощо.

Використовуються всі найсучасніші методи терапевтичного лікування гострого коронарного синдрому, складних порушень серцевого ритму та провідності, гострої серцевої недостатності, системний тромболізис, тривале інфузійне введення препаратів, оксигенотерапія. При необхідності виконуються плевральні пункції, пункція та катетеризація центральних судин, постановка тимчасового штучного водія ритму.

Відділення інтенсивної терапії плідно співпрацює з іншими структурними підрозділами диспансеру, зокрема з клініко-діагностичною лабораторією, кабінетами функціональної та ультразвукової діагностики, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в перебігу захворювання та надавати хворим допомогу згідно сучасних клінічних протоколів. Всі лікарі відділення володіють інформацією про діагностично-консультативні можливості як диспансеру, так і інших стаціонарів регіону, тож залучаються всі можливості для оптимізації лікувального процесу.

Медичний персонал відділення проводить активну санітарну-освітню роботу з метою покращення інформованості пацієнтів відділення зокрема та населення області в цілому щодо здорового способу життя, ранніх проявів, сучасних методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.

Контакти відділення:
тел.: (050) 033 77 52